Slikarstvo Polone Petek je zavezano klasičnim likovnim motivom in s tem izročilu nekaterih preteklih obdobij, vendar pa po svoje odseva tudi življenje, ki ga živimo danes in ta trenutek. Nagnjenost h krajinarstvu in k figuralnim pripovedim je nekaj, kar se kot rdeča nit vleče skozi slikarkin opus zadnjih pet, šest let. Seveda je ta slikarkin naslon na tradicijo storjen v prepričanju, da je s prepričljivo slikarsko govorico in tematiko, ki jo ponujata naše sodobno življenje in večno privlačna narava s svojo neizčrpno in spreminjajočo se podobo, mogoče ustvariti aktualne slikarske rešitve z vso potrebno občutljivostjo in hkrati s trdno likovno zgradbo.
S fotografsko natančnostjo se loteva tudi figuralnih prizorov in tem, ki jim v končni fazi slikanja zmehča forme. Fotografirana realnost ji ne zadostuje, ponuja ji le kompozicijski okvir. Podoba dobi končni videz šele, ko slikarka prevrednoti vse danosti in jih slikarsko osmisli. Vsekakor je videti, da Polona Petek črpa iz svetlosti sveta. S soncem obsijani motivi so ji izredno pomembni, ker ponujajo jasnost, čistost in izrisanost oblik. In z njihovo pomočjo lahko zgradi učinkovito sliko.

Vir: Iztok Premrov