Lojze Adamlje je bil rojen 19. januarja 1955 v Ljubljani. Mladost je preživel na Dolenjskem, osemletko je obiskoval v Šentvidu pri Stični. Šolanje je nadaljeval na srednji grafični šoli v Ljubljani. Že takrat je ustvarjal zanimive poskuse slikanja v gvašu in olju. Po srednji šoli se je odločil za akademski študij umetniške grafike na ALU v Ljubljani, kjer v razredu prof. Pogačnika specializiral umetniško grafiko na kovinski matrici. Ko se je zaposlil v ČGP Delo, se je vključil v kulturni utrip kolektiva in ustanovil galerijo Cicero. Galerija pod njegovim vodstvom deluje že štiriindvajset let in je pripravila že več kot dvesto razstav. Že več kot tri desetletja je njegov likovni nagovor premočrten in usmerjen v nadrealizem. Za svoje likovno ustvarjanje je prejel prek dvajset nagrad. Med njimi je nedvomno najpomembnejši mali grand prix za nadrealistično delo, ki ga je leta 1998 prejel v Kasslu v Nemčiji. Njegova dela so vključena v mnoge javne in zasebne zbirke v Sloveniji in v tujini.

Vir: Krka