Boris Zaplatil

Akademski slikar Boris Zaplatil se je rodil 23. aprila 1957 v Ljubljani. Po končani Srednji šoli za oblikovanje v Ljubljani leta 1975 je sodeloval v ateljeju akademskega kiparja Janeza Boljke in v oblikovalskem studiu arhitekta Petra Skalarja. Leta 1978 je začel študirati na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je diplomiral leta 1982 pri prof. Gustavu Gnamušu. Študij je še nadaljeval na slikarski specialki do leta 1984.

Od leta 1979 je imel 73 samostojnih razstav, sodeloval je na 130 skupinskih razstavah in se udeležil 44 likovnih kolonij. Za svoje delo je prejel 11 nagrad. Leta 2000 je sodeloval kot svetovalec pri pripravi likovne zbirke Hypo banke v Ljubljani, v letu 2001 in 2002 je deloval kot umetniški vodja galerije Imprima v Ljubljani.

V slovenski likovni prostor je vstopil v začetku osemdesetih kot pripadnik generacije 82, ki je prodorno in odmevno vnašala številne novosti, pristope in poglede. Ti so se dopolnjevali s spoznanji, ki so jih v razvoj likovne misli prinesla leta proti koncu stoletja. Zaznati je prehod umetniškega dela od objekta k prostoru, situaciji, razmerju in v socialni prostor, velik pomen in novo vlogo tehnologij ter čutiti velik vpliv medijev in prevlado širokega zanimanja za medijske podobe in probleme percepcije.

Slikarji zadnja desetletja vidijo in doživljajo slikarstvo in sliko zelo različno in pomembno je, da slika ni vezana ne na določeno formo ne na vsebino. Tako jo občuti tudi Boris Zaplatil, ki pove: »Vsebinske plati mojih slik so na robu literature. Moj motivni svet je kar precej raznolik.« In nadaljuje, da je njegov pogled velikokrat »usmerjen v urbano ureditev prostora, torej v razmerje med naravo in geometrijo. Izražam se z močnimi živahnimi barvnimi toni in z drobnimi detajli, ravno v njih vidim najbolj svoj svet«.

Živi in dela kot samostojni ustvarjalec v Ljubljani.

Vir: SLOART