Napredek obnove hiše

vklopljeno .

Obnovitvena dela se počasi zaključujejo
Foto: Doroteja Stoporko