Nataša Tajnik Stupar

Nataša Tajnik Stupar je rojena leta 1974. Ko zaključi gimnazijo, leta 1999 diplomira na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo, pri prof. Gustavu Gnamušu in dr. Jožetu Muhoviču. Leta 2002 zaključi magistrski študij na isti ustanovi, v tem času pa je tudi štipendistka Ministrstva za kulturo RS. 1998 opravi šolo za kustose SCCA Ljubljana. Od leta 2002 je samostojna ustvarjalka na področju kulture ter mladinska likovna pedagoginja mdr. na umetniški gimnaziji – likovna smer, Gimnazija Velenje. Od leta 2013 članica Odprte zbornice za sodobno umetnost. Od leta 2009 sodeluje v izbornih komisijah za nagrade na Uradu za mladino RS Slovenije. Od leta 2004 je kolumnistka tednika Naš čas, Alternator.

Kot slikarka se ukvarja s klasičnim slikarstvom, poseben poudarek daje risbi kot samostojni izrazni zvrsti. Njena dela se nahajajo v več slovenskih likovnih zbirkah, tako javnih kot zasebnih. Je članica Društva likovnih umetnikov Ljubljana, ZDSLU.

Eden od razlogov za postavljanje pregledne razstave je lahko zaključek nekega obdobja, vendar pri tej avtorici vselej ni tako. Bolj gre za prikaz kontinuitete ukvarjanja z nekaterimi temami, simboli in oblikami. Celo vprašanju razvoja, kot nekakšne hierarhične strukture, ki sili od manj k bolj, se z lahkoto odrečemo. Seveda je mogoče v deset in več letnem ustvarjanju opaziti spremembe tako v formalnem kot tehnično-tehnološkem pogledu. V obeh lahko začutimo samozavestno odmikanje od akademskih okvirov in stopanje po lastni poti raziskovanja in zrelega izražanja. Toda mar ni to lastnost vsakega radovednega duha?

Mnogo bolj pomembne so premene vsebinske plati. Oziroma kako malo se je vsebinsko jedro spremenilo v vsem tem času. Rek, da slikar celo življenje slika eno sliko, lahko brez zadržkov uporabimo prav za njeno delo. Čeprav so motivi različni, se ves čas gibljemo v eni zgodbi. Le z različnimi besedami se pripoveduje in kaže z različnih strani. Ta slika ni zbirka prizorov in tudi zgodba ni linearna. Lirično izražanje, ki je ena od najbolj stalnih lastnosti dela Nataše Tajnik Stupar, ustvarja vtis potopitve v večdimenzionalen svet, v katerem se vse dogaja hkrati. Po eni strani so njene slike barviti vrtovi, v katerih si človekova duša spočije in se prerodi v njihovih izvirih, po drugi pa v njih najdemo vsakodnevne skrbi intimnega soočanja posameznika z zunanjim svetom.

Vir: Napovednik