Janko Orač

Rojen leta 1958 v Celju, otroštvo pa je preživel v Zibiki. Leta 1997 je diplomiral na Šoli za risanje in slikanje, visoki strokovni šoli v Ljubljani pri prof. Dušanu Kirbišu. Zaključuje podiplomski študij umetniške grafike na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu pri prof. Nevenki Arbanas.

Najobsežnejše preglede svojega zdaj že več kot tridesetletnega ustvarjalnega dela je imel leta 2002 v Galeriji sodobne umetnosti v Celju, leta 2008 v galeriji Dolenjskega muzeja Novo mesto in leta 2011 v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Za svoja dela je prejel številna priznanja. Ima status svobodnega likovnega ustvarjalca. Je avtor in vodja slikarskih kolonij Novomeški likovni dnevi, Zibika – Tinsko in Valvazorjevi mednarodni grafični dnevi. Živi in ustvarja v Novem mestu in Zibiki.

Barve in krajinski motivi opredeljujejo njegovo slikarsko iskanje, kjer spregovorijo pomensko značilno grajene podobe z vrsto simbolnih in metaforičnih izzivov, ki z gledalcem vzpostavljajo svojevrsten intimen odnos. Kljub številnim slikarjevim intervencijam ostajajo slike zračne in svetle, polne optimizma, kjer je barva nosilka njegove pripovedi o naravi, ki ostaja vir njegovih umetniških iskanj.

Vir: Osebna spletna stran