Igor Banfi

Igor Banfi se je rodil leta 1973 v Murski Soboti. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani – smer slikarstvo, kjer je leta 1997 diplomiral pri prof. Andreju Jemcu. Podiplomski študij je končal leta 2000 pod mentorstvom prof. Lojzeta Logarja. Je član Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Živi in dela v Ljubljani in Murski Soboti.

Slikarstvo Igorja Banfija je v glavnem vseskozi posvečeno pokrajini. Vendar pa pokrajina zanj ni tisto kar enostavno vidimo okrog nas, prav tako pa – razen ciklusa Horizonti – tudi ni nekaj, kar bi določalo neko specifično geografsko področje. Prej bi lahko rekli, da je – predvsem v njegovih zadnjih delih – pokrajina tisti medij, preko katerega tematizira tako svoj osebni religiozni razmislek, kakor tudi razmislek o dveh različno pojmovanih pokrajinah. Ena je njegova lastna notranja pokrajina, druga pa je pokrajina v smislu metafore za mimobežen svet nasploh, ki je kot tak slikarju tuj in ga opazuje samo od daleč, ne da bi se z njim čutil notranje povezanega. Eksplicitni izraz tega religioznega razmisleka lahko najdemo v njegovem ciklu Zadnjih večerij, medtem ko obe različno razumljeni pokrajini najdemo v njegovem ciklu z naslovom Horizonti. V delih, ki jih Banfi ustvarja od leta 2012 naprej, pa sta tako religiozni kot tudi oba pokrajinska elementa združena.

»Tako v mojih slikah prevladujejo zamolkli toni zemeljskih, s posameznimi poudarki čistih, kromatskih barv. Prekmurske ravnice in vidik neskončnega horizonta so verjetno zapisani v genih večine Prekmurcev, sploh tistih, ki ne živijo več aktivno v svojem rojstnem kraju. Zato se le-ta tematika redno pojavlja v mojih slikah, tako kot neka melanholija prostora, majhnost ali celo odsotnost človeka v naravi, vendar skoraj vedno v simbiozi z optimističnim žarkom upanja v daljavi nekje na horizontu« (iz še neobjavljenega intervjuja, november 2009).

Vir: UGM